Heb jij al een verwerkingsregister?

heb jij al een verwerkingsregister gdpr avg

De term verwerkingsregister doet geen belletje rinkelen? Dan moet je zeker verder lezer want als ondernemer heb je volgens de GDPR of AVG regels bijna altijd een verwerkingsregister nodig.

Wie moet een verwerkingsregister bijhouden?

Een verwerkingsregister moet opgesteld worden door nagenoeg elke organisatie of onderneming die persoonsgegevens verwerkt. De uitzonderingen op de verplichting tot het bijhouden van een verwerkingsregister zijn uiterst beperkt. Van het ogenblik dat je op regelmatige basis persoonsgegevens verwerkt (zoals een onderneming die persoonsgegevens van haar klanten of werknemers verwerkt) moet je een verwerkingsregister aanleggen.

Wat moet er in zo'n verwerkingsregister staan?

Het verwerkingsregister moet bevatten wie de persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens je verwerkt en om welke reden je de persoonsgegevens verwerkt. Voor elk van de verwerkingen moet je ook aangeven op basis van welke rechtsgrond je ze mag verwerken (toestemming van de persoon, om een contract uit te kunnen voeren,…). In het verwerkingsregister moet je ook aangeven hoe lang je de persoonsgegevens bewaart en welke technische en organisatorische maatregelen je neemt om de gegevens te beveiligen.

Wat als ik geen verwerkingsregister heb?

Als je wettelijk verplicht bent een verwerkingsregister bij te houden en je doet dit niet, dan riskeer je een administratieve geldboete tot 10,000,000 euro of, voor een onderneming, tot 2% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, als dit cijfer hoger is.

Je kan dus maar beter zo'n verwerkingsregister bijhouden. Heb je hulp nodig bij de aanmaak van je verwerkingsregister, vul dan bijgevoegd formulier in en wij contacteren je spoedig.